Waarom Sociaal Eigen Wijs

Economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen
elkaar in zo’n rap tempo op, dat mensen en organisaties elkaar uit het oog lijken te verliezen.
De maatschappij wordt steeds individualistischer. Toch staat de huidige samenleving voor uitdagingen die we alleen samen kunnen oplossen; we moeten weer verbonden raken. Sociaal Eigen Wijs legt deze verbindingen; tussen burgerinitiatieven, de overheid, het bedrijfsleven, de maatschappelijke- en de creatieve sector. Tussen dromen, idealen, ambities en talenten. Maar altijd tussen mensen.