Opdrachtgevers

Sociaal Eigen Wijs werkt voor organisaties met sociaal, maatschappelijke
en economische ambities, zoals bewoners(groepen), woningcorporaties, gemeenten,
fondsen, het bedrijfsleven, sociaal cultureel werk en kunstinstellingen.

Naast reguliere opdrachten werk ik in partnerschappen samen aan co-producten en diensten.