Netwerk

Mijn netwerk bestaat uit mensen met verschillende achtergronden,
beroepen en bezigheden. Ze zijn van alle leeftijden en van verschillende culturen.
Samen bezitten ze een grote diversiteit aan sociale, zakelijke en artistieke kwaliteiten. Van al deze kwaliteiten kan ik gebruik maken als ik advies, feedback, inzichten en inspiratie nodig heb.