Burendag

Geplaatst op in de categorie (wijk)ondernemerschap Meedoen Participatie

De hype rond burendag geeft mij, maar bovenal de bewoners die ik spreek soms een betuttelend gevoel. Het moeten vieren van goed buurschap op een specifieke dag. Dit kan een gedachte of gevoel manifesteren in de trant van: ‘Als we in deze buurt niet meedoen, dan zullen de bewoners wel niet betrokken zijn.’ Maar wanneer we wat ruimer zien, blijkt dat er binnen de buurten veel informele netwerken en structuren van bewoners zijn. Waarbij al een hoop gecommuniceerd wordt. Voor de gezelligheid. Om elkaar te helpen. Of als klankbord. Soms georganiseerd maar meestal tussen de bedrijven door. Dit bleek voor verschillende mensen het grootste argument om geen officiële burendag te houden. Anderen organiseerden  iets laagdrempeligs met een aantal buren, of wilde juist wat groter aanpakken.
Vanuit deze laatste gedachte sloot ik me aan bij bewonersinitiatief het ‘Hof van Orden’, een woonzorg complex in Apeldoorn. Twee positieve dames trekken daar de ‘kar’. In mijn rol als opbouwwerker sluit ik aan bij hun ideeën om die, waar mogelijk, te faciliteren. De burendag was het uitgangspunt maar er kwam van alles ter sprake. Van het hoe een draagvlak te creëren voor de jaarlijkse bewonersvergoeding, of je van betekenis kunt zijn voor medebewoners die het moeilijk hebben, tot de irritaties rond praktische algemene zaken. Zaterdag 26 september was het zover. Door onze impulsen verzorgde een buurtbewoner die vanuit een uitkeringssituatie een eigen (buurt)catering wil opstarten de hapjes. Ook hadden de dames buren uit een andere straat uitgenodigd waarvan ze wisten dat zij er alleen voor staan. Het was supergezellig. Deze dag is mede ondersteund door een vergoeding vanuit het Delphi Fonds van wooncorporatie De Goede Woning.
Kleine veranderingen geven nieuwe energie. Zo was hun burendag nog steeds informeel en laagdrempelig. En als slagroom op de taart is er de verbinding gemaakt met wat er nog meer in de omgeving speelt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *