Bureau voor samenlevingsopbouw

Sociaal Eigen Wijs biedt oplossingen voor actuele sociale vraagstukken.

Knelpunten opsporen, drempels wegnemen, kansen creëren, ontmoetingen
organiseren en het beste uit mensen naar boven halen. Dat is wat Sociaal Eigen Wijs doet.
Alleen dan worden ambities en idealen realistisch.

Specialisaties van Sociaal Eigen Wijs zijn conceptontwikkeling, fondsenwerven en projectmanagement  op themagebieden als zelforganisatie en talentontwikkeling van kwetsbare groepen,  armoedebestrijding en sociale opgaven in de wijk.