Bureau voor samenlevingsopbouw

Sociaal Eigen Wijs biedt oplossingen voor actuele sociale vraagstukken.

Knelpunten opsporen, drempels wegnemen, kansen creëren, ontmoetingen
organiseren en het beste uit mensen naar boven halen. Dat is wat Sociaal Eigen Wijs doet.
Alleen dan worden ambities en idealen realistisch.

Specialisaties van Sociaal Eigen Wijs zijn conceptontwikkeling en projectmanagement  op themagebieden als (wijk)ondernemerschap, talentontwikkeling, armoedebestrijding en sociale opgaven in de wijk.